• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Д.Ганцэцэг

Албан тушаал: Лабораторийн эрхлэгч, онош зүйч их эмч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 29

Боловсролын зэрэг: Мал Эмнэлгийн Ухааны Доктор (Ph.D)

Мэргэшлийн зэрэг: Зөвлөх

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

1

Англи хэлний курс 1993 онд 6, 2009 онд 3 сар,  Англи хэлний институт- ESPI, Сантис төв

2

1996 онд ОХУ-Ленинградын Мал эмнэлгийн академид  Бруцеллез оношлох сургалт 45 хоног

3

2001 онд Япон улсын  Токио-гийн ХААИС–д 11 сар “Халдварт  өвчний оношлогоо” сэдвээр

4

2002 онд МЭГ (Монгол),  МЭД (ОХУ)- ын хамтарсан аттестатчилал,  гэрчилгээ дугаар 23

5

2006 онд ОХУ-ын Владимирын Мал Хамгаалах хүрээлэнд “Шүлхий өвчний оношлогоо” сэдвээр 21 хоног

6

2007 онд Австри  улсад  Шувууны томуугийн оношлогоо, 7 хоног

7

2008 онд Малайз улсад  Менежментийн удирдлагын чиглэлээр, 21 хоног

8

2009 онд Швейцари улсын Базел хотын Халуун Орон болон Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэнд эпидемиологийн 3 сарын  сургалтанд суралцсан.

9

2010 онд  Япон улсын  Цукуба хотын Малын Эрүүл Мэндийн Үндэсний Хүрээлэнгийн Прион өвчин судлалын төвд 7сар суралцсан болно.

10

2013 онд   МЭХ - ШХА, Испани улсын  эксперт Бласко, Пилар Муноз  нарын  “Бруцеллезын оношлогоо- шинжилгээ” сургалт,  5 хоног,  УМЭАЦТЛ- ШХА, 21 хоног

11

2015 онд  ШХА -УМЭАЦТЛ, Испани улсын  эксперт Пилар Мунозын “Бруцеллезын  шинжилгээ, урвалын үнэлгээ” сургалт шинжилгээ,  5 хоног

12

2018 онд Хорио цээрийн хяналт АНУ-7 хоног, Үхрийн мялзан-Шриланк 3 хоног,

13

2018 онд  Халдварт өвчний оношлогоо,   Солонгос-10 хо

14

2019 онд  Шүлхий өвчний  оношлогоо,  дээж  авах, тээвэрлэх, 3 хоног, Тайланд

Ажлын туршлага:

1

1992-1994 онд МЭЭШХ-ийн эм хор судлалын тасагт эрдэм шинжилгээний туслах ажилтнаар ажиллаж байв.  Жилд 1000 царцаа түүж эмийн жорд хэрэглэж байв.

2

1994-1997 онд тус лабораторийн Хүнсний бактериологийн лабораторийг  шинээр үүсгэн байгуулж  нян судлагч их эмчээр ажиллаж байв. Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүнд, богийн өлөн гэдсэнд нян судлалын шинжилгээг  хийж 1 жилд 20000 тонн мах, 250 мянган богийн өлөн гэдэснээс 3000 гаруй дээж авч, нян судлалын шинжилгээг хийж экспортын баталгаа өгч байв.

3

1998 оноос 2020 оны 5 сар  хүртэл тус лабораторийн халдварт өвчний оношлогоо тандалтын тасагт ийлдэс судлагч их эмчээр ажиллаж байв. Мал амьтны цусны ийлдсэнд ям, даурин, бруцеллёз, сүрьеэ, лейкоз, шүлхий, вирусын диарей, листериоз, хламидоз, үхрийн тархи сархиатах эмгэг, сальмонеллёз зэрэг халдварт өвчнийг тандах, оношлох, баталгаажуулах  шинжилгээг 1 жилд 5-15 мянган мал амьтны цусны дээжинд хийж байв. Жил бүр экспортонд гаргадаг 50 аж ахуйн нэгжүүдэд мал аж  ахуйн  гаралтай түүхий эд, ноос, ноолуур, адууны дэл сүүл, сэв хялгас 32000 тн, боловсруулсан хонь үхрийн ба адууны шир 360 мянган ширхэг, Боом өвчний шинжилгээг 20000 дээжинд  хийж  хянан  баталгаа гаргаж  сертификат олгож  байв. 2001, 2002, 2006 онуудад гарсан шүлхий өвчний голомтонд орж ажиллаж уг өвчнийг оношлох, урьдчилан сэргийлэх тэмцэх, устгах, вакцинжуулах, өвчний тархалтыг зогсооход биечлэн оролцож байв. 2002 оны 7-р сард Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд гарсан шүлхий өвчнийг газар дээр нь явуулын лабораториор шүлхийн оношлогоог бие даан бусадтай хамтран 168 өвчний сэжиг бүхий малд Седи NS Элиза  цомог болон Хавсран холбох урвал болон антиген илрүүлэх ШФС Элиза цомогоор урвал тавьж “О” хэвшил болохыг оношлосон нь Олон улсын шүлхийн  лавлагаа  лабораториор  давхар  баталгаажиж байв. ДМАЭМБ-н заавар зөвлөмжийн дагуу Үхрийн цээж өвчнийг устгасан орон гэсэн баталгааг гаргаж өгөх зорилгоор 5 аймгийн 15000 цусны ийлдсэнд Элиза урвалын шинжилгээг хийхэд бүх дээж сөрөг дүнтэй байв.Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн  МАА-н төслийн хүрээнд 2009-2010 онд бруцеллёзоос эрүүлжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох чиглэлээр анх удаагаа хүн, малын бруцеллёз өвчний судалгааг Завхан, Сүхбаатар аймгуудын 8 суманд хийсэн. Завхан, Сүхбаатар 2 аймгийн мал амьтан болон хүний бруцеллёзын халдварлалтын түвшинг тогтоох судалгаанд оролцож,  хот айл, эрсдэлтэй бүлгээс асуумж судалгаа авч, хөдөө орон нутагт 40 хоног ажиллаж, 14000 мал, амьтан болон хүний цусны ийлдсэнд 70 гаруй нохойны цусны ийлдсэнд бруцеллёзын шинжилгээг хийсэн байна. 

 4

2020 оны 5-р сарын 1-нээс одоог хүртэл  ГХХӨОТ-ын Албаны даргаар ажиллаж байна.

Бүтээл:

 

1. Ганцэцэг Д. Боловсруулсан өлөн гэдсэнд хийх нян судлалын шинжилгээний арга 608-612-р хуудас, 1996 он УБ хот. МNS 4378-96

2. Ганцэцэг Д. Мах ясны гурилд хийх нян судлалын шинжилгээний арга 626-629-р хуудас, 1996 он УБ хот. МNS4382-96

3. Gantsetseg D, Sodnomdarjaa R,   Gombojav A. Necessity of initiating the surveillance of BSE

 In Mongolia.  Proceedings of international symposium, UB, 29-30 June, 2004 p104-106

4. Ганцэцэг Д, Батчимэг Л, Гомбожав А, Үхрийн тархи сархиатах өвчний шинжилгээний үр          дүнгээс, Мо МЭ сэтгүүл, 2007-2(73).

5.Gantsetseg D, Gombojav A, Сurrent activities on BSE freedom confirmation, International Symposium in Utsunomiya University, Japan on 11th  January, 2007, p.31-37

6.Ганцэцэг Д, Батчимэг Л, Гомбожав А,  Содномдаржаа Р. Үхрийн тархи сархиатах эмгэгийг судлах шаардлага, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ, 2007-9-20, 113-114-р хуудас.

7.Gantsetseg D. BSE surveillance and diagnosis.  International symposium,  Japan,  Tokyo, 2007, January.,  p.104-106

8. Odbileg R, Purevtseren B, Gantsetseg D, Boldbaatar B. Cytokine Responses in Camels (Camelus bactrianus) vaccinated with Brucella abortus strain 19 Vaccine. J.  Vet.Med.Sci. 70(2): 197-201, 2008

9.Ганцэцэг Д, Батчимэг Л, Гомбожав А, Пипиппа Биэрд, Содномдаржаа Р. Үхрийн тархи сархиатах эмгэгийн тандах шинжилгээний дүн, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2008, х.47-50.

10.Yura G, Nansalmaa M, Gantsetseg D, Serchma Tsoodol, Philippa Beard, Sodnomdarjaa R. Diagnosis of brucellosis in Mongolian Livestock“ Brucellosis 2008 International Conference., Royal Holloway College, University of London, UK     10-13 september 2008. p. 90

11.Ганцэцэг Д, Гомбожав А, Содномдаржаа Р. Үхрийн тархи сархиатах эмгэг  өвчнийг Элиза урвалаар болон иммунногостохимийн аргаар судласан үр дүн, ХАА-н ШУ, танин мэдэхүйн сэтгүүл  №.1,(03) 2009, 15-19х.

12.Gantsetseg D, Gombojav A. “Results of the histopathology of bovine spongiform encephalopathy”, Journal of Agricultural Sciences, №4 (02) 2009. P.46-48.

13.Gantsetseg D, Gombojav A.“Bovine spongiform encephalopathy surveillance and diagnosis in Mongolia”,    Journal of Agricultural Sciences, №4 (02) 2009. P.49-50.

14. Gantsetseg.D. BSE Surveillance and Diagnosis in Mongolia, Proceedings of the Third OIE/FAO-APHCA regional Workshop and Working Group Meeting on BSE and other Prion Diseases, in collaboration with CAHEC, Qingdao, P.R. China, 23-25 september 2008. p. 138-143 p

15.GantsetsegD. BSE surveillance and Diagnosis in Mongolia. The 4th OIE/FAO-APHCA Regional Workshop and Working Group Meeting on BSE and Other Prion Diseases8 in Collaboration with NVRQS, Korea, Seoul, 2010.02.24,p.133-146

16.Ганцэцэг Д, Гомбажав А, Содномдаржаа Р. Үхрийн тархи сархиатах эмгэгийг тандах шинжилгээний арга, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2010.

17.ЦэрэндоржШ, СодномдаржааР, Цэрэндавга С, Юра Г,  Норинпил Л, Нансалмаа М, Ганцэцэг Д, БатчимэгЛ, Доржсүрэн П, Хөхөө А, Цэрэнчимэд С, Монголд 2000-2006 онд гарсан шүлхий өвчний шинж тэмдгийн онцлог, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал, 2007-9-20, х.35-41

18.Gantsetseg D. Surveillance and Diagnosis of BSE in Mongolia. Proceedings of the Third OIE/FAO-APHCA Regional Workshop Qingdao, P.R. China., Sept 2008

19.Gantsetseg D, Gombojav A. Bovine Spongiform Encephalopathy surveillance and diagnosis in Mongolia (2010), УМЭАЦТЛ, Англи хэл дээр нийтлэгдсэн бүтээл, 2001-2010, УБ хот. Х.104.

20.Selenge.Ts, Narangarav.N, Zolzaya.B, Erdenechimeg.D, Gantsetseg.D, The brucellosis sero prevalence study among human and animals, “Veterinary and public health”  International conference proceedings 2011  05:p-21.

21.Zolzaya.B, Erdenechimeg.D, Gantsetseg.D, “Representative sero-prevalence of livestock Brucellosis in two Mongolia province”, “Veterinary and public health” International conference proceedings 2011 October 05: p-14

22.Ганцэцэг Д, Okada H, Yokoyama T,  Вестерн блотын аргаар парафинд цутгасан хонины тархины дээжинд хийсэн шинжилгээ, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2012.х68-71.

23.Эрдэнэцогт Н, Одбилэг Р, Цэрэнчимэд С, Нарантуяа А, Амарсайхан Ц, Төмөртогтох Э, Ганцэцэг Д, Энхтуяа Б, г.м, Хоёр зууныг холбосон ангийнхан, 1992 оны төгсөгчид, бүтээл х.1-222.

24.Gantsetseg DORJ 1, 2), Hiroyuki OKADA1), Kohtaro MIYAZAWA1), Kentaro

 MASUJIN1), Kumiko KIMURA3), Shirou MOHRI1), Takashi YOKOYAMA1), “Retrospective analysis of sheep scrapie by western blotting with Formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues” The Journal of Veterinary Medical Science, J.Vet.Med.Sci.74 (9): 1207-1210, 2012, Japan

25.Ганцэцэг Д, Цэрэнчимэд С, Содномдаржаа Р, Гомбожав А, Үхрийн тархи сархиатах эмгэг үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл, эрсдлийн судалгааны дүн, ОҮБХ-ын бүтээл, 2013.11.22, х.85-90.

26.Ганцэцэг Д, Гомбожав А, Цэрэнчимэд С, Үхрийн тархи сархиатах эмгэгийн тандалт, эрсдлийн судалгааны дүн, ХААИС, Магистр, докторын сургууль, Дессертаци, 2013.06.13, х.112.

27. Ганцэцэг Д, Батсүрэн Б, Баасанбилэгт Л, Ям өвчний халдварлалтын өнөөгийн төвшин, Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2013.11.22, х.91-95.

28.ГанцэцэгД,Г.Ариунболд, Ж.Цэрэнжав, С.Батхуяг, Ж.Наранцэцэг, Ө.Насан-Өлзий, Г.Эрдэнэбаяр, Б.Золзаяа, Э.Мэндбаяр,  Дорноговь аймгийн адуунд Ям өвчин оношлосон нь Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ, 2016.11.14, УБ хот, хуудас60-63.

29.ГанцэцэгД,Т.Ёокояама, Тархи сархиатах дамжмал эмгэгийг баталгаажуулах шинжилгээнд вестерн блот аргыг хэрэглэсэн нь , Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ, 2016.11.14, УБ хот, хуудас102-105.

30.Ганцэцэг Д Ям өвчний халдварыг ийлдэс судлалаар илрүүлсэн дүн (2008-2016 он), Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2017.09.21, х.77-79.

31.Ганцэцэг Д, С.Баярцэцэг, С.Уянга, Б.Энхболд, О.Оргихбаяр, О.Төгсжаргал, Үхэрт боом өвчин оношлосон нь,  Оношлох эрдэм дэвшилт арга, ОҮБХ-ын бүтээл, 2019.11.14, х.43-47.

32. Ганцэцэг Д, С.Баярцэцэг, Б.Шүрэнчимэг,  Л.Баасанбилэгт, О.Энхмандах, М.Нансалмаа, Ц.Сэрчмаа, С. Цэрэнчимэд, Б.Ганзориг Хээлтүүлэгч малын бруцеллёзын тандалт шинжилгээний үр дүнгээс,  ОҮБХ-ын бүтээл, 2020 он

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.