• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Н.Ууганзяая

Албан тушаал: Нян судлагч

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 3

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

 1.

2017 онд  БНХАУ-ын Бээжин хотын Шинжлэх ухааны хүрээлэнд  ХАА-н   шинжлэх ухааны талаархи Олон улсын сургалт 21 хоног

 2.

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО БА

ДЭЛХИЙН МАЛ, АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШААРДЛАГУУД”сэдэвт Олон улсын сургалтад   5 хоног

 3.

"Хүн ба амьтны халдварт өвчний дэвшилтэт оношлогоо"

 4.

" Мал эмнэлгийн тархвар судлал ба сүргийн эрүүл мэндийн менежмент"

 5.

Мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээ: Микробиологич

 6.

“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭПИДЕМИОЛОГИ БА СҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТ” СЭДЭВТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ

 7.

“ISO/IEC 17065:2012 Тохирлын үнэлгээ – Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага” стандартын талаар мэдлэг олгох сургалт

Ажлын туршлага:

 1.

2020-2022  онд УМЭАЦТЛ ын  ГХХӨОТА-ны  Нян судлагч , микробиологич Малын их эмчээр ажилласан.

 2.

2022 оны 5 сараас ХАБҮШЛ-ын Хүнсний нян судлагч , Малын их эмчээр ажиллаж байна.

Бүтээл:

1.

“Монгол орны зэрлэг шувуудын дунд, шувууны томуугийн вирусын хэвшлийг полимеразын гинжин урвалаар тодорхойлох нь “ сэдвээр  БНХАУ-ын ХААИС-д Баклаврын диплом хамгаалсан.  2018 он 6сар

     2.

Н.Ууганзаяа, Гэрэл, С.Цэрэнчимэд “ХӨРШ ОРНУУД БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ГАХАЙН АФРИКИЙН МЯЛЗАН

ӨВЧНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ, БОДЛОГО,

ЦААШИД БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АСУУДАЛ”   УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ 2020

     3.

 Н.Ууганзаяа, О.Энхмандах, Ж.Мөнхгэрэл “ЯСНЫ ГУРИЛААС  CLOSTRIDIUM           PERFRINGENS-ИЙН “A” ХЭВШЛИЙГ МУЛТИПЛЕКС ПОЛИМЕРАЗЫН ГИНЖИН    УРВАЛ (мПГУ)-ААР ТОДОРХОЙЛСОН НЬ” УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ,PROCEEDING(15)

     4.

Ж. Мөнхгэрэл , О.Энхмандах, Н.Ууганзаяа, Ё.Батнасан , “НҮҮДЛИЙН ШУВУУНААС Clostridium perfringens –ИЙН ХЭВШЛИЙГ МУЛТИПЛЕКС ПОЛИМЕРАЗЫН ГИНЖИН УРВАЛ (мпгу)-ААР ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН”  УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ,PROCEEDING(15)

     5.

О.Энхмандах, Ж.Мөнхгэрэл, Н.Ууганзаяа “ХЭЭЛТҮҮЛЭГЧ МАЛЫН ҮРЖЛИЙН ЭРХТЭНЭЭС БРУЦЕЛЛЁЗЫН  ҮҮСГЭГЧ ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН”  УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ,PROCEEDING(15)

     6.

С. Цэрэнчимэд, Н.Ууганзаяа.,  ба бусад “ ХОЁР НАСТАЙ БААВГАЙН ҮХЛИЙН ШАЛТГААН ТОГТООХ ОНОШЛОГОО, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ДҮНГЭЭС” УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ,PROCEEDING(15)

    7.

Ч.Баярцэцэг , Н.Ууганзаяа ба бусад "Увс аймгийн мал эмнэлгийн лабораторийн  ДОТРЫН ХАЛДВАРТ ХОРДЛОГО ӨВЧНИЙГ ОНОШЛОСОН ДҮН” ”  УМЭАЦТЛ-ын ОҮБХ,PROCEEDING(15)

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.