• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ТАНИЛЦУУЛГА

Ж.Мөнхгэрэл

Албан тушаал: Био аюулгүй ажиллагаа чанарын менежер

Mэргэжил: Малын эмч

Ажилласан жил: 18

Боловсролын зэрэг: Мал эмнэлгийн магистр, докторант

Мэргэшлийн зэрэг: Ахлах малын их эмч

Мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байдал

1

2003, 2007 онд  Халдварт өвчний оношлогоо сургалт,   Мал Эмнэлгийн  Хүрээлэн, 7, 5 хоног

2

2005 онд  Хилийн МХГ, МЭ-ийн хяналт  шалгалт, үнэлгээ сургалт,  Төрийн УА, 1сар

3

2008 онд  Малын эмчийн итгэмжлэл”  малын эмч нарын сургалт,  ММЭХолбоо , 14 хоног

4

2011 онд  Мөөгөнцөр судлалын  оношлогоо,   сургалт,  Япон улсад (JICA), 3 сар

5

2012 онд  Малын их эмчийн мэргэшлийн зэргийн  сургалт, 1 сар

6

2014 онд  Антибиотикийн тэсвэрт чанар” хурал семинар,   Филиппин улсад, 3 хоног

7

2013 онд  Бруцеллезын оношлогоо- шинжилгээ сургалт, МЭХ - ШХА, Испани улсын  эксперт Бласко, Пилор Муноз  нарын  5 хоног,  УМЭАЦТЛ- ШХА, 21 хоног

8

2015 онд  Бруцеллезын  шинжилгээ, урвалын үнэлгээ” сургалт шинжилгээ, ШХА-УМЭАЦТЛ, Испани улсын  эспертийн    5 хоног

9

2014- 2015 онд   Англи хэлний сургалт“Talk-talk English”,  түвшин 10

10

2016 онд  Бруцеллезын  лабораторийн оношлогоо,  ШХА-МЭМТ, Тайланд (NIAH) 14 хоног

Ажлын туршлага (Ажилласан байдал):

- 2004- 2008, Нийслэлийн МЭГ- т дээж олгогч, ариун цэврийн  магадлан шинжлэгч, серологич эмч

- 2008 оноос одоо  хүртэл УМЭАЦТЛ- д нян судлагч их эмч 

- 2010  Зүүн гурван аймагт боом өвчний голомтын судалгаа, төсөл, МЭХ, ЗӨСҮТ

- 2013- 2016, Бруцеллезын лавлагаа омог, стандарт ийлдсийн сан бүрдүүлэх, төсөл,  ШХА-МЭМТ

Бүтээл:

1. Далайн гаралтай хүсний бүтээгдэхүүнээс дээж авах, шинжилгээний арга,  Ж. Мөнхгэрэл , Ж.Цийрэгзэн,  ММЭС , 2005

2. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний чанар эрүүл ахуйн зарим үзүүлэлтийг судлах нь,  Ж.Мөнхгэрэл1, Д.ЛхамноржимІ , ОҮБХ. Төвийн бүс, 2009

3. Монголд туулайны вируст цусан халдварын анхны тохиолдлыг оношлосон нь “ С.Сугир, Ж.Мөнхгэрэл, Э.Базаррагчаа, С. Болдбаатар ОҮБХ.Төв, 2009

4. Гахайн уушиг- гялтангийн  (Actinobacillus pleuropneumoniae)  үрэвсэлийг оношлосон нь” С. Сугир, Ж. Мөнхгэрэл, Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга онол үйлдвэрлэлийн III-р бага хурал,  2009

5.Туулайн цусан халдварын шинжилгээний дүн “С.Сугир, Ж.Мөнхгэрэл, Э.Базаррагчаа  Болдбаатар,  Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга онол үйлдвэрлэлийн III-р бага хурал, 2009

6. Mongolia Journal of infections disease research Diagnosis of Rabbit haemorrhagic Disease (RHD) in Mongolia by S.Sugar,  E. Bazarragchaa . J.Munkhgerel , Third International Sumpoium on Emerging infections Disease .Mongolia ,July 2010

7. Боомоос сэргийлэх вакциний дархлааны хүчдлийг шалгахад рекомбинант технологийг Ж. Энхтуяа, П. Мягмарсүрэн , Б. Даваасүрэн , Ш. Энхээ, Ж. Мөнхгэрэл , Ш.Цэрэндорж,  Ц. Батболд, Б. Батцэцэг,   Third International Symposium on Emerging infections Disease. Mongolia , July 2010

8. Унаганд Mannheimia hemolytica оношлосон дүн Ш. Энхээ, Ж. Мөнхгэрэл. Ц.Сугир,  ОҮБХ.Төв.2011.хурал

9. Монгол оронд гарч буй боом өвчний үүсгэгчийн px01, px02плазмидын удамшлын мэдээллийг харьцуулсан судалгаа,    Э. Базаррагчаа, Ш. Цэрэндорж, Ц.Сугир, Ш. Энхээ,   Ж. Мөнхгэрэл, Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга  ОҮБХ- V, 2011

10.Үхрийн нүдний эвэрлэг, салст бүрхүүлийн халдварт үрэвслийг оношлосон нь (моракселлёз, хөх нүдэн өвчин ),              С. Сугир, Ш. Энхээ , Ж. Мөнхгэрэл, Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга онол үйлдвэрлэлийн V-р бага хурал 2011

11. Гахайн үржил-амьсгалын замын хам шинж  Эпизоотологи , эмнэл зүйн шинж , эмгэг бие бүтцийн хувирлаар оношлосон дүн, С. Сугир, Ш. Энхээ , Ж. Мөнхгэрэл,  Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга ОҮБХ- V, 2011

12. Гахайн үржил-амьсгалын замын хам шинж  Лабораторийн шинжилгээгээр оношлосон нь, Э. Базаррагчаа, Ц.Сугир, Ж. Мөнхгэрэл, Ш. Энхээ, Ш. Цэрэндорж,  Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга  ОҮБХ- V, 2011

13. Шувууны томууг тандах судалгааны тойм (2011-2012 ) Х.Бодьсайхан, Д.Батчулуун , Б.Дашзэвэг, Ж.Мөнхгэрэл, М.Одончимэг, Ш.Мөнхдүүрэн, Ц.Сугир, Х.Ганзориг, Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга  ОҮБХ- VI, 2012

14. Clostridium perfringens  "А" хэвшлийг мПГУ- аар тодорхойлсон нь, Ж.Мөнхгэрэл,Т.Хунцэцэг,  бусад, ОҮБХ- VI, 2012

15. Clostridium perfringens хэвшлийг мПГУ- аар тодорхойлсон дүн , Ж.Мөнхгэрэл,Т.Хунцэцэг, бусад,  ОҮБХ- VII, 2013

16. Хонины маханд сальмонелл илрүүлсэн дүнгээс Ё.Батнасан, Ц.Оюундэлгэр, Ж.Мөнхгэрэл,  ОҮБХ- VII, 2013

17. Малын бруцеллёз үүсгэгчийн лавлагаа омог болон стандарт ийлдсийн сан бүрдүүлэх зорилгоор хийсэн шинжилгээний дүнгээс Ж.Мөнхгэрэл, М.Нансалмаа, Т.Хунцэцэг, Ц.Сэрчмаа, бусад,  ОҮБХ. Зүүн бүсийн, 2014

18. “Зүүн гурван аймагт болон Өмнөговь аймагт бруцеллезийн тандалт хийсэн дүнгээс” Ж.Мөнхгэрэл, М.Нансалмаа, Т.Хунцэцэг., бусад 19-23х, “Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга”SCVL-PROCEEDINGS-2014(8)

19. “Малын бруцеллезын үүсгэгч бруцелл нянг ялган тодорхойлсон дүн” Ж.Мөнхгэрэл, М.Нансалмаа, Халдварт өвчин судлалын монголын сэтгүүл№318 (2004-05-12,  60-65 х

20. Тахь болон адуунд боом өвчний үүсгэгч B.Anthracis илрүүлсэн дүн , Ж. Мөнхгэрэл, Ц.Сугир., Г.Ариунболд., Т.Хунцэцэг,  М.Нансалмаа, Ё.Батнасан,  М.Одончимэг,  УМЭАЦТЛ- ОҮБХ, PROCEEDINGS (9)

21. Isolation and identification of brucella bacterium, the causitive agent of animal brucellosis  Munkhgerel J, Khuntsetseg T, Ariunbold G, Nansalmaa M, Tungalag Ch.  УМЭАЦТЛ-ийн ОҮБХ, PROCEEDINGS (9)

22. Малын бруцеллёз үүсгэгчийн лавлагаа омог болон стандарт ийлдсийн сан бүрдүүлэх зорилгоор хийсэн шинжилгээний дүнгээс,  Ж.Мөнхгэрэл, М.Нансалмаа, Т.Хунцэцэг, Ц.Сэрчмаа,бусад, ОҮБХ.Зүүн бүсийн, 2014

23. “Бруцеллезын үүсгэгч  BRUCELLA нянг ялган тодорхойлсон дүнг “ МЭУ- ны магистрын зэрэг горилсон  бүтээл, 2015, Удирдагч: Ч.Тунгалаг, М.Нансалмаа

 

 

 

 

 

 

 

  • Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х 53/03
  • Утас: + (976) 70111050
  • Факс: + (976) 70111050
  • И-Майл: info@scvl.gov.mn
Copyright © 2016 | Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори.