• (976) 7011-0960 : Дээж хүлээн авах, хариу олгох
  • (976) 7011-1050 : Байгууллагын утас
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Сургалт зохион байгуулагдаж байна


   УМЭАЦТЛ нь үйл ажиллагаандаа мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн журмыг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Энэ жил итгэмжлэлийн давтан үнэлгээнд 16 мал эмнэлгийн лаборатори хамрагдах төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна. Сүлжээ лабораторийн болон итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хүрээнд мал эмнэлгийн лабораторийн эмч нарт хэмжлийн эргэлзээний сургалтыг тодорхой үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн 3 хоногийн сургалтанд Дархан-Уул, Өвөрхангай, Баян-Өлгий, Сэлэнгэ, Ховд, Өмнөговь, Хэнтий болон Нийслэлийн мал эмнэлгийн лабораторийн нийт 12 эмч  оролцож байна.